Trí tuệ là kẻ chinh phục số phận – Ngạn ngữ Anh

Cập nhật: Ngày 30 Tháng Mười Một, 2013 Vào lúc 3:38 sáng

Share Button

pixelstats trackingpixel